Wynagrodzenie


 

Wynagrodzenie jest zawsze ustalane indywidualnie podczas spotkania z Klientem.
Jego wysokość zależy od rodzaju prowadzonej sprawy, stopnia jej skomplikowania i nakładu czasu pracy. W celu uzyskania informacji o wysokości wynagrodzenia zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria oferuje wskazane sposoby rozliczeń finansowych z Klientami:

- wynagrodzenie indywidualne:
wynagrodzenie jest określane indywidualnie dla każdej sprawy i uzależnione od stopnia jej skomplikowania

- wynagrodzenie godzinowe:
wynagrodzenie jest określane na podstawie liczby godzin poświęconych danej sprawie

- wynagrodzenie ryczałtowe:
wynagrodzenie jest stałe i określone w umowie o obsługę prawną